บริการ

บริการที่พักสำหรับผู้สูงวัย

บริการที่พักสำหรับผู้สูงวัย ทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ สำหรับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ มีการประเมิน ADL ในระดับ 11- 15 มีระบบการรักษาความปลอดภัยภายในห้องพักและห้องน้ำ มีสัญญาณช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อติดต่อพยาบาลได้ทั้งที่หัวเตียงและห้องน้ำ

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบประจำและไป-กลับ(Day Care)

บริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย และบริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน โดยมีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลดูแลตลอด 24 ชม.

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริการด้านการฟื้นฟูร่างกายในผู้สูงอายุให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้ และการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด เช่น การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกยืน ฝึกเดิน การทรงตัว รวมถึงการพัฒนาการเคลื่อนไหวต่างๆ

 

ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูอาการอ่อนแรงครึ่งซีกหลังการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการทางระบบประสาทโดยตรง ให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างถูกต้องตามระดับการพัฒนาของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 

ศูนย์ฟื้นฟูแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยที่นอนนาน

แผลกดทับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นอนนาน เรามีเทคนิคการรักษาแผลกดทับให้เล็กลง พร้อมทั้งฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์กระตุ้นสมองและความจำ

การพัฒนาสมองในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการกระตุ้น ความคิด ความจำเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการสมองฝ่อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ได้ เราใช้รูปแบบการฝึกโดยผู้ชำนาญการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการฝ่อของสมองและกระตุ้นพัฒนาการทางสมองผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกสมองให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง

Visitors: 39,697