บทความ

บ้านพักผู้สูงวัยและ

ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

บริการบ้านพักผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้

สำหรับผู้สูงวัยวัยเกษียณที่ช่วยเหลือตัวเองได้

เพื่อชีวิตที่อิสระและมีความสุขมากขึ้นด้วยบรรยากาศและ

สังคมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

 

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย 24 ชม

ด้วยมาตราฐานการดูแลระดับโรงพยาบาล

ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพแพทย์พยาบาล

ผู้ดูแลและนักกายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ

และระบบประสาทโดยตรง

Visitors: 39,698