กิจกรรม

      “บ้านเป็นสุข”    รายล้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงวัย เช่น การนั่งชมธรรมชาติในยามเช้าและยามเย็น แปลงผักออแกนิคที่ให้ท่านได้ปลูกผักเอง ดูแลผักของท่านจนเติบโตและนำมาปรุงอาหารรับประทานเองได้ กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า รับอากาศดีๆและอ๊อกซิเจนให้เต็มปอด

  

กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

 เราสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายให้ผู้สูงวัยด้วยการออกกำลังกายยามเช้าที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกทำกิจกรรมที่ชอบได้ เช่น การออกกำลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย การเดินชมธรรมชาติในช่วงเช้า ซึ่งเราได้สร้างเลนพิเศษสำหรับการเดินออกกำลังโดยเฉพาะเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

 

กิจกรรมปลูกผักออแกนิค

 ผักและผลไม้ออแกนิคมีประโยชน์ต่อร่างกายผู้สูงวัย ทั้งมีคุณภาพไม่มียาฆ่าแมลง ผลไม้ที่มีวิตามินสูง ผักต้นโตๆ ที่ปลูกด้วยความใส่ใจ ผู้สูงวัยสามารถปลูกผักออแกนิคเอง ดูแลและนำมาให้เราทำอาหารให้ท่านได้

 

กิจกรรมพัฒนาสมอง

 สิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยอย่างหนึ่งคือการพัฒนาสมอง เพื่อป้องกันการภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมหากได้รับความรัก ความเข้าใจจากญาติ ผู้ใกล้ชิดและได้รับการฝึกที่ถูกต้องจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะช่วยชะลอและป้องกันภาวะสมองเสื่อมลงได้  ทั้งยังเพิ่มพัฒนาการด้านการคิด การตัดสินใจ รวมถึงการปรับสภาวะอารมณ์ได้อีกด้วย

 

กิจกรรมตามประเพณี

บ้านเป็นสุข ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีตลอดปี เพื่อเพิ่มความใกล้ชิดและความผู้พันระหว่างผู้สูงวัยกับญาติและผู้ดูแล ให้มีความสุขมากขึ้นตลอดปี

 

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำกิจกรรมบนมือการสื่อสาร ผ่านรูปแบบการฝึกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้สูงวัยได้มีการปรับอารมณ์ระหว่างวันอีกด้วย

 

Visitors: 39,892